Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

 • 13 - 24 marca do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 27 marca - 3 kwietnia do godz. 13.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
 • 3 kwietnia godz. 15.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych
 • 7 kwietnia godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Postanowienie odwoławcze:

 • wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają ze strony dla kandydata. 

Korzystając z systemu informatycznego należy poruszać się krok po kroku, zwracając szczególną uwagę na komunikaty systemu i pola oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go:

 •     wydrukować w jednym egzemplarzu,
 •     zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,
 •     dołączyć wymagane dokumenty i/lub oświadczenia,
 •     podpisać,
 •    dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

Podstawa prawna: