Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Zebranie informacyjne

Zapraszamy na zebranie informacyjne rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2024/2025, w dniu 13.06.2024 r. o godz. 16.30 w sali rekreacyjnej przedszkola.

 


Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025:

 • 19 lutego - 1 marca do godz. 16.00 - składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 04 - 08 marca do godz. 13.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
 • 08 marca godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych
 • 14 marca godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

Liczba miejsc, na które przeprowadzona zostanie rekrutacja:

 • 34 miejsca dla dzieci z rocznika 2021
 • 4 miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z rocznika 2021
 • 1 miejsce dla dzieci z rocznika 2020
 • 3 miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z rocznika 2020
 • 4 miejsca dla dzieci z rocznika 2018

Postanowienie odwoławcze:

 • wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają ze strony dla kandydata. 

Korzystając z systemu informatycznego należy poruszać się krok po kroku, zwracając szczególną uwagę na komunikaty systemu i pola oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go:

 •     wydrukować w jednym egzemplarzu,
 •     zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,
 •     dołączyć wymagane dokumenty i/lub oświadczenia,
 •     podpisać,
 •    dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

Podstawa prawna: